DJEČJI VRTIĆ ”CVRČAK I MRAV” PROVEO AKCIJU ”ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ”


Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” uključio se u provođenje akcije ”Zasadi drvo, ne budi panj” . Cilj ove nacionalne akcije bio je potaknuti pojedince da uvide kako bez ičije pomoći mogu zasaditi stablo i stvoriti kvalitetniju životnu sredinu te pomoći ekosustavu. Ovoj nacionalnoj kampanji uvelike su pomogle i Hrvatske šume koje su pomogle u nabavi sadnica i sjemenja.

Ova akcija je u našem vrtiću provedena u petak 25.10. i u ponedjeljak 28.10. kad su djeca područnog objekta Bribir u vrtićko dvorište i na obližnju livadu uz pomoć jednog tate zasadila jabuku, jasen i jorgovan.

Ovom akcijom obogaćena je realizacija našeg programa rada kao eko-škole te samim time obogaćena i naša dugogodišnja i nagrađivana eko-akcija pošumljavanja  područja sveta Barbara kod Bribira.