DJEČJI VRTIĆ ”CVRČAK I MRAV” UKLJUČEN U ZNANSTVENI PROJEKT ”MORENEC”


Categories :

Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“ sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (MORENEC).

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, poglavito imajući u vidu potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti. Socijalna isključenost djece u ranoj i predškolskoj dobi obuhvaća multidimenzionalni konstrukt koji uključuje ekonomske, socijalne, kulturne, zdravstvene i druge aspekte nepovoljnosti i deprivacije koji pojedinačno ili u kombinaciji mogu imati nepovoljan utjecaj na razvoj djeteta.

Projekt traje četiri godine (2020.-2024.), a rezultirat će znanstvenim pokazateljima o mogućnostima prevencije nepovoljnih ishoda razvoja djece i prijedlogom potrebnih oblika potpore djeci i njihovim obiteljima.

Koordinator projekta u našem vrtiću je pedagoginja Iva Baldo Karlić i stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.

Pozivamo vas roditelje da se i osobno uključite u ovaj projekt, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.

Više informacija o projektu dostupno je na: http://morenec.ufzg.hr/