Donacija vizira


Gospodin Danijel Šimunić je dana 04.05.2020. u ime Hrvatske zajednice tehničke kulture uručio zamjenici ravnateljice Ivi Baldo Karlić velikodušnu donaciju od  30 komada zaštitnih vizira za djelatnike vrtića, na čemu mu se djelatnici od srca zahvaljuju.
Hrvatska zajednica tehničke kulture je bolnicama, vrtićima i školama, graničnoj policiji, domovima za starije, bankama, trgovinama na području Primorsko goranske županije donirala preko 900 vizira koje sami izrađuju.