INFORMATIZACIJA PROCESA UPISA U VRTIĆ

Categories :

Prošlog mjeseca saznali smo da smo odabrani za uključivanje u projekt Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove, pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ministarstva uprave. 
Projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove”  je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u ukupnoj vrijednosti od 40.002.019,64 HRK, a provodi ga Ministarstvo uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet.
Projektom će se digitalizirati proces upisa u odgojne i obrazovne ustanove, što će hrvatskim građanima omogućiti upis u programe tih ustanova elektroničkim putem, odnosno omogućit će im se pokretanje jedinstvenog zahtjeva i njegovu potpunu obradu, neovisno o broju ustanova i poslovnih procesa koji su uključeni u njegovo rješavanje. Upis djece ili vlastiti upis u dostupne programe odgoja i obrazovanja, obavljat će se putem sustava e-Građani.
Osim toga, Projekt će omogućiti i modernizaciju sustava matičnih podataka koji se prikupljaju tijekom obrazovnog procesa, uspostavit će se izvještajni sustav za nadležne institucije (npr. osnivače ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ministarstva i dr.).
Informacijski sustav prijave i upisa u odgojno-obrazovne institucije ranog i predškolskog odgoja dio je većeg sustava kojem je namjena u potpunosti digitalizirati sve procese prijava odnosno upisa u odgojno-obrazovne institucije kroz čitavu vertikalu na razini cijele države. Sustavom će se ostvariti i administrativno rasterećenje građana, budući da za prijavu više neće biti potrebno donositi razne potvrde (poput rodnog lista djeteta ili potvrde o zaposlenju), već će Sustav te podatke sam povlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela koja su dosad građanima
izdavala potvrde na svojim šalterima.

O svim detaljima roditelji će biti pravovremeno obaviješteni prije samog postupka upisa u mjesecu svibnju.