Menu

Natječaj za radno mjesto

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ” Cvrčak i mrav” Tribalj i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.10/97 , 107/07 i 94/13) raspisuje se natječaj za radno mjesto
stručni suradnik/ca u tajništvu – 1 izvršitelj/ica na puno određeno vrijeme (40 sati tjedno).