OBAVIJEST ZA UPISE U PRVI RAZRED

Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta te sastavu stručnog povjerenstva (NN 67/14, 63/20) djeca rođena od 01.04.2014. do 31.03.2015. te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj godini obavezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta, odnosno boravišta djeteta.

Prijave djeteta za upis provodit će se od 25.01. do 29.01.2021. u osnovnim školama najbližima mjestu prebivališta/ boravišta putem elektronske pošte odnosno telefona/ mobitela. Prijava treba sadržavati ime i prezime te OIB djeteta, adresu prebivališta/ boravišta uz napomenu radi li se o djetetu s teškoćama u razvoju te adrese elektroničke pošte oba roditelja i brojeve telefona / mobitela.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodit će se u razdoblju od 31.03. do 15.06.2021.  Iznimno, djeca s već utvrđenim teškoćama pristupaju utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu od 15.02. do 15.04.2021.

Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije roditelji mogu uputiti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika radi utvrđivanja prijevremene mogućnosti upisa u prvi razred za djecu rođenu između 01.04. i 31.12.2015. Također, roditelji mogu uputiti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred.

Javni poziv, Plan upisa u prvi razred, Informativni obrazac sa svim informacijama vezanima za upis u prvi razred, kao i zahtjeve za prijevremeni upis, odnosno odgodu upisa u prvi razred možete pročitati u niže navedenim prilozima.  Sve informacije vezane za upis u prvi razred možete potražiti u najbližoj osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi  ili na web stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr pod ”Upravni odjel za odgoj i obrazovanje”.