Održan sastanak eko-odbora


U četvrtak 14.11.2019. u prostorijama vrtića u Driveniku održan je sastanak eko-odbora. Sastanku su osim djelatnika vrtića prisustvovali predstavnici eko-kumova i roditelja. Predstavljen je novi eko-kum našeg vrtića LAG Vinodol. Eko-koordinatorica Iva Baldo Karlić je članovima eko-odbora podnijela izvješće o radu eko-škole u protekloj pedagoškoj godini te predstavila planove za eko-aktivnosti u tekućoj pedagoškoj godini. Sastanak je završio dogovorom oko uređivanja novih vanjskih prostora koji će se steći preseljenjem vrtića na nove lokacije.