Početak radionica Gestalt coaching

Kao i svake godine i dalje veliku pozornost pridajemo stručnom usavršavanju svih djelatnika. Ove godine su za članove stručnog tima organizirane radionice Gestalt coachinga koje vodi profesor psihologije mr. sc. Darko Sambol u ciklusu od po 6 radionica. Gestalt Coaching u organizacijama predstavlja visokospecijaliziranu primjenu psihoterapijskih, psiholoških i trenerskih vještina čiji je cilj unapređenje organizacijskog razvoja i produktivnosti, odnosno unapređenje zdravlja svih elemenata organizacije. Pritom se organizacija promatra kao organizam međusobno povezanih elemenata, koje u dinamičnom procesu čine geštalt odnosno organizaciju.