POČETAK RASTIMO ZAJEDNO RADIONICA ZA ODGAJATELJE


Početkom listopada u našem vrtiću započeo je ciklus radionica Rastimo zajedno za odgajatelje. Ciklus vode tri educirane voditeljice Iva Baldo Karlić, Jasmina Antić i Kristina Galić, a pohađa ga 6 odgajateljica. Radionice se provode pod strogim epidemiološkim mjerama.Radionice s odgojiteljima nastale su kao odgovor na potrebu da se primjena programa Rastimo zajedno proširi s roditelja na odgajatelje kako bi i oni usvojili i primijenili u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira. Ciljevi ovih radionica jesu upoznavanje s programom radionica s roditeljima Rastimo zajedno; prepoznavanje vrijednosti koje Program promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo; povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima; povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom; uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i razvoj; promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici. Ciklus se sastoji od 7 radionica koje su vrlo slične radionicama s roditeljima kako bi odgojitelji neposredno iskusili kako se radi s roditeljima te stekli znanja i vještine koje su ponuđene i roditeljima.