POČETAK UPISA U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Upisi u pedagošku godinu 2019./2020. započinju 06. svibnja i traju do 31. svibnja. Nove formulare za upise možete podignuti u svim vrtićkim objektima ili skinuti sa naše web stranice (rubrika UPISI i OBRASCI). Uz ispunjen formular za upis potrebno je priložiti niz dokumenata kojima se može ostvariti prednost pri upisu. Popis dokumenata kojima se može ostvariti prednost pogledajte u Odluci o upisima.

Upisna dokumentacija predaje se isključivo u objektu Drivenik od 9 do 14 sati. Roditeljima će se uručiti potvrda da je zaprimljena upisna dokumentacija i šifra pod kojom će dijete biti objavljeno na rang listi pri objavi rezultata. 

Rezultati upisa bit će 28.06.2019. objavljeni na oglasnim pločama u svim vrtićkim objektima.

Paralelno sa upisima, vrše se i reupisi djece koja su već upisana u programe vrtića. Roditeljima su podijeljeni formulari koje moraju dostaviti natrag vrtiću najkasnije do 15.05.2019.