PROGRAM PREDŠKOLE – JAVNI POZIV

Temeljem čl. 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 10/97, 107/07 i 94/13 Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav”  objavljuje

JAVNI POZIV

za uključivanje djece koja su rođena su u periodu od 1.04.2013. do 31.03. 2014. u PROGRAM PREDŠKOLE, a NISU polaznici ovog ili drugog vrtića.

Prema čl. 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sva djeca rođena u okviru navedenih godišta su obvezni polaznici programa predškole koja će se održati u trajanju od 250 sati od 13.siječnja 2020. do 29. svibnja 2020. u našim vrtićima Tribalj i Bribir.

Dokumenti potrebni za upis:

– ispunjen zahtjev za upis djeteta koji se preuzima u jednom od objekata ili ovdje:

– liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,

– preslika djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenata),

– uvjerenje o prebivalištu djeteta i oba roditelja,

– za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva  osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka.

Upisna dokumentacija zaprima se u objektu Drivenik tijekom prosinca, najkasnije do 30.12.2019.

Za sve informacije možete se obratiti na tel. 606-329 ili radnim danom od 8 – 14 sati na adresi Drivenik 7a, Drivenik.

KLASA:601-01/19-01/11

URBROJ:2107-03-19-01-01

Ravnateljica: Dajana Jerčinović