PROSLAVA 10 GODINA EKO ŠKOLE

Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” stekao je status međunarodne eko-škole 2009. godine. Ove godine u svibnju stekli smo zlatni status eko-škole. Tim povodom 30.05.2019. održana je proslava navedenog statusa i 10 godina statusa eko-škole. Tijekom prigodnog programa podijeljene su zahvalnice eko-kumovima koji su sve ove godine svesrdno pomagali oko realizacije eko-tema i projekata.  Zahvalnice su dobili Vinodolska općina, TZ Vinodolske općine, DVD Bribir, Hidroelektrana Vinodol Tribalj, Poduzetnički centar Vinodol, KTD Ivanj, KTD Vidivid Žrnovnica, Hrvatske šume Crikvenica, Auto Čavrak Drivenik, LAG Vinodol  i prva koordinatorica eko-programa u vrtiću Dubravka Kanjski.