Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

U prilogu ove obavijesti nalaze se rezultati upisa za pedagošku godinu 2019./2020. Roditeljski sastanci za roditelje novoupisane djece održat će se 10.07. u Triblju i 11.07. u Bribiru, oba dana s početkom u 17.00 sati. Na roditeljskom sastanku roditelji će dobiti sve informacije potrebne za polazak djeteta u vrtić kao i svu potrebnu dokumentaciju.