REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Upisni rok za novu pedagošku godinu je tekao  u razdoblju od 18.05.2020. do 31.5.2020.g.  Nakon provedenog upisnog postupka, u programe ovog Vrtića su upisana djeca kako je sve rješeno točkom I-1. Rješenja o upisima koje se nalazi u prilogu. Lista čekanja se utvrđuje prema članku 24. Pravilnika o upisu djece Dječjeg vrtića ”Cvrčak i mrav”. U prilogu se nalaze i rezultati upisa prikazani prema objektima i programima.

O terminima inicijalnih razgovora roditelji će biti obaviješteni telefonskim putem.