START RADIONICA KLUBA OČEVA


Od četvrtka, 12.03.2020. u područnom objektu Bribir započinje ciklus radionica u sklopu programa Rastimo zajedno namijenjene očevima djece najmlađe dobi. Na „Klub očeva Rastimo zajedno“ posebnu se pažnja posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. Roditeljstvo se često gleda kroz majčinstvo, a očinstvo se donekle zanemaruje. Nova znanstvena otkrića pokazuju koliko je odnos očeva i djece važan za razvoj djeteta i govore o jedinstvenom doprinosu djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju koji daje očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama života. „Klub očeva Rastimo zajedno“ prilika je da se čuje kako očevi žive svoje očinstvo te kako ih se eventualno može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju, razmjenom informacijama ili na neki drugi način. Ciljevi „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje u kojem očevi s voditeljicama/voditeljima radionica i s drugim očevima da: stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja, promišljaju vlastitu očinsku ulogu na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih istraživanja i vlastitog iskustva, razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo, bolje upoznaju sebe kao oca te prepoznaju učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva, razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju uloge oca, eventualno mijenjaju svoja ponašanja u smjeru veće uključenosti i dostupnosti djetetu. Radionice će se održavati četvrtkom, a ciklus obuhvaća 5 radionica za očeve te jednu za njihove supruge.