CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Cjeloživotno Obrazovanje

Stručno usavršavanje i naobrazba djelatnika podrazumijeva kontinuirano usavršavanje i stjecanje znanja i vještina potrebnih za unapređivanje vlastite pedagoške prakse i prakse vrtića.

Smjer profesionalnog razvoja stručnih djelatnika vrtića je osiguravanje kontinuiranog provođenja različitih oblika stručnog usavršavanja:

  •  individualni programi stručnog usavršavanja
  • različiti oblici stručnog usavršavanja na nivou ustanove (odgojiteljska vijeća, rad na  projektima, zajednice učenja)
  • različiti oblici stručnog usavršavanja izvan ustanove (seminari, predavanja, radionice u organizaciji umreženih vrtića, MZO, AZOO, fakulteta, ostalih pojedinaca, lokalne zajednice, instituacija s verificiranim programima, razmjena stručnih spoznaja sa sustručnjacima).

Dio stručnog usavršavanja realiziramo zajedno sa umreženim vrtićima DV Radost iz Crikvenice i DV Fijolica iz Novog Vinodolskog. Cilj našeg umrežavanja je bolja međusobna povezanost, prepoznavanje i dijeljenje vlastitih unutrašnjih resursa znanja i vještina, zajedničko usavršavanje u struci kao i dijeljenje troškova predavača i voditelja radionica u našim vrtićima.

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika DV “Cvrčak i mrav” realizirat će se prema Godišnjem planu i programu za pedagošku godinu 2020./2021. Za usavršavanje predviđeno je 67 sati godišnje.

Neke od tema ovogodišnjih radionica za stručno usavršavanje jesu: Korištenje suvremenih tehnologija u odgojno-obrazovnom radu; Disciplina u grupi; Suradnja s roditeljima; Stilovi roditeljstva; Uloga obitelji u razvoja poremećaja ponašanja; Načini rada s djecom s teškoćama; Problemi djece u kontroli ljutnje; Prevencija rizičnih ponašanja djece; Manipulacija djecom tijekom i nakon razvoda; Uvjerenja i očekivanja u radnom i obiteljskom životu; Rastimo zajedno za odgajatelje….

 Planirano sati
Odgajateljska vijeća12 sati
Obavezno stručno usavršavanje20 sati
Prema izboru odgajateljica23 sata
Samousavršavanje12 sati
Ukupno67 sati