Cvrčak i mrav CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Stručno usavršavanje i naobrazba djelatnika podrazumijeva kontinuirano usavršavanje i stjecanje znanja i vještina potrebnih za unapređivanje vlastite pedagoške prakse i prakse vrtića.

Smjer profesionalnog razvoja stručnih djelatnika vrtića je osiguravanje kontinuiranog provođenja različitih oblika stručnog usavršavanja:

  • individualni programi stručnog usavršavanja
  • različiti oblici stručnog usavršavanja na nivou ustanove (odgojiteljska vijeća, rad na  projektima, zajednice učenja)
  • različiti oblici stručnog usavršavanja izvan ustanove (seminari, predavanja, radionice u organizaciji umreženih vrtića, MZO, AZOO, fakulteta, ostalih pojedinaca, lokalne zajednice, instituacija s verificiranim programima, razmjena stručnih spoznaja sa sustručnjacima).

Dio stručnog usavršavanja realiziramo zajedno sa umreženim vrtićima DV Radost iz Crikvenice i DV Fijolica iz Novog Vinodolskog. Cilj našeg umrežavanja je bolja međusobna povezanost, prepoznavanje i dijeljenje vlastitih unutrašnjih resursa znanja i vještina, zajedničko usavršavanje u struci kao i dijeljenje troškova predavača i voditelja radionica u našim vrtićima.

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika DV “Cvrčak i mrav” realizirat će se prema Godišnjem planu i programu za pedagošku godinu 2022./2023. Za usavršavanje predviđeno je 50 sati godišnje.

Neke od tema ovogodišnjih radionica za stručno usavršavanje jesu: Kvaliteta odgojno-obrazovnog rada; Participacija roditelja u konstrukciji kurikuluma odgojno-obrazovne skupine; Dokumentiranje razvoja djece kao polazište u planiranju odgojno-obrazovnog rada i provođenju individualizacije; Profesionalni identitet odgajatelja u društveno- ekonomskom kontekstu; Psihološka otpornost odgajatelja; Nepoželjna ponašanja djece predškolske dobi; Pedagoški rad u velikim inkluzivnim odgojnim skupinama; Ebru – crtanje na vodi…

 Planirano sati
Odgajateljska vijeća10 sati
Obavezno stručno usavršavanje12 sati
Prema izboru odgajateljica20 sati
Samousavršavanje8 sati
Ukupno50 sati