CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Stručno usavršavanje i naobrazba djelatnika podrazumijeva kontinuirano usavršavanje i stjecanje znanja i vještina potrebnih za unapređivanje vlastite pedagoške prakse i prakse vrtića.

Smjer profesionalnog razvoja stručnih djelatnika vrtića je osiguravanje kontinuiranog provođenja različitih oblika stručnog usavršavanja:

  • individualni programi stručnog usavršavanja
  • različiti oblici stručnog usavršavanja na nivou ustanove (odgojiteljska vijeća, rad na  projektima, zajednice učenja)
  • različiti oblici stručnog usavršavanja izvan ustanove (seminari, predavanja, radionice u organizaciji umreženih vrtića, MZO, AZOO, fakulteta, ostalih pojedinaca, lokalne zajednice, instituacija s verificiranim programima, razmjena stručnih spoznaja sa sustručnjacima).

Dio stručnog usavršavanja realiziramo zajedno sa umreženim vrtićima DV Radost iz Crikvenice i DV Fijolica iz Novog Vinodolskog. Cilj našeg umrežavanja je bolja međusobna povezanost, prepoznavanje i dijeljenje vlastitih unutrašnjih resursa znanja i vještina, zajedničko usavršavanje u struci kao i dijeljenje troškova predavača i voditelja radionica u našim vrtićima.

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika DV “Cvrčak i mrav” realizirat će se prema Godišnjem planu i programu za pedagošku godinu 2021./2022. Za usavršavanje predviđeno je 50 sati godišnje.

Neke od tema ovogodišnjih radionica za stručno usavršavanje jesu: Igre razvijanja suradnje među djecom, Primjenjivanje asertivne komunikacije u radu s djecom, Potencijalno darovita djeca i kako s njima, Važnost i razvoj značaja samopouzdanja kod djece, Odgojni stil odgajatelja, Preuzimanje odgovornosti, Vrtić kao tim, Kako prilagoditi prostor djeci s teškoćama u razvoju, Uloga odgajatelja u suvremenim načinima odgojno-obrazovnog rada, Alternativne tehnike vježbanja s djecom, …

 Planirano sati
Odgajateljska vijeća12 sati
Obavezno stručno usavršavanje6 sati
Prema izboru odgajateljica25 sata
Samousavršavanje7 sati
Ukupno50 sati