Menu

DJELATNICI

Djelatnici

Ravnateljica: Dajana Jerčinović

Zdravstvena voditeljica: Paula Banušić

Stručni suradnik pedagog: Iva Baldo Karlić

Odgajateljice: Ljubica Galovec, Ana Butina, Marina Brusić, Danica Miočić Zoričić, Jasna Car, Ana Milković, Silvia Medun Vuleta, Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić

Glavni kuhar: Arsen Lončarić

Pomoćna radnica u kuhinji: Maja Šnajdar

Ekonom/Domar/Vozač: Darko Balas

Spremačica: Silvija Blažević, Maja Savić