DJELATNICI

Djelatnici

Ravnateljica: Dajana Jerčinović

Zdravstvena voditeljica: Paula Banušić

Stručni suradnik pedagog: Iva Baldo Karlić

Stručni suradnik psiholog: Irena Križanec

Voditeljica projekta “Vrtić po mjeri djece i odraslih”: Sandra Dugonjić

Odgajateljice: Ljubica Galovec, Ana Butina, Marina Brusić, Danica Miočić Zoričić, Jasna Car, Ana Milković, Silvia Medun Vuleta, Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić, Karla Tomaš, Ana Crnić, Magdalena Vranić, Lorena Miculinić, Kristina Galić, Paula Balas, Božena Pobor, Aleksandra Prijić Paladinić, Sandra Polić Živković, Lana-Malvina Gotvald

Glavni kuhar: Arsen Lončarić

Pomoćna radnica u kuhinji: Maja Šnajdar

Ekonom/Domar/Vozač: Darko Balas

Spremačica: Silvija Blažević, Marijana Malčić, Mirjana Mataija, Štefica Frković