Cvrčak i mrav DJELATNICI

DJELATNICI

Ravnateljica: Sandra Miculinić

Zdravstvena voditeljica: Paula Banušić

Stručni suradnik pedagog: Iva Baldo Karlić, pedagog-mentor

Odgajateljice: Ljubica Galovec, Ana Butina, Jasna Car, Ana Milković, Silvija Medun Vuleta, Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić, Ana Crnić Katić,  Lorena Miculinić, Kristina Bosco,  Aleksandra Prijić Paladinić, Magdalena Vranić, Paula Balas, Valentina Kraš, Denise Klara Višković, Leonarda Fugošić

Glavni kuhar: Arsen Lončarić

Pomoćna radnica u kuhinji: Maja Šnajdar

Ekonom/Domar/Vozač: Darko Balas / Dorijan Jurčić

Spremačice: Silvija Blažević, Marijana Malčić, Mirjana Mataija, Štefica Frković, Katarina Jerčinović, Mara Đotlo