DJELATNICI

Ravnateljica: Sandra Miculinić

Zdravstvena voditeljica: Paula Banušić

Stručni suradnik pedagog: Iva Baldo Karlić, pedagog-mentor

Odgajateljice: Ljubica Galovec, Ana Butina, Marina Brusić, Jasna Car, Ana Milković, Silvija Medun Vuleta, Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić, Ana Crnić Katić,  Lorena Miculinić, Kristina Bosco,  Aleksandra Prijić Paladinić, Magdalena Vranić, Paula Balas, Valentina Kraš, Denise Klara Višković

Glavni kuhar: Arsen Lončarić

Pomoćna radnica u kuhinji: Maja Šnajdar

Ekonom/Domar/Vozač: Darko Balas

Spremačice: Silvija Blažević, Marijana Malčić, Mirjana Mataija, Štefica Frković, Katarina Jerčinović