DJELATNICI

Ravnateljica: Dajana Jerčinović

Zdravstvena voditeljica: Paula Banušić

Stručni suradnik pedagog: Iva Baldo Karlić

Odgajateljice: Ljubica Galovec, Ana Butina, Marina Brusić, Jasna Car, Ana Milković, Silvija Medun Vuleta, Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić, Ana Crnić,  Lorena Miculinić, Kristina Galić,  Aleksandra Prijić Paladinić

Glavni kuhar: Arsen Lončarić

Pomoćna radnica u kuhinji: Maja Šnajdar

Ekonom/Domar/Vozač: Darko Balas

Spremačice: Silvija Blažević, Marijana Malčić, Mirjana Mataija, Štefica Frković