PROGRAMI VRTIĆA

Programi Vrtića

Naš vrtić provodi ove programe verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja:

  • Redovni odgojno-obrazovni program
  • Program predškole
  • Kraći program ranog učenja engleskog jezika

U našem vrtiću još se provodi Eko-program (Međunarodni program odgoja i obrazovanja za okoliš) pod okriljem Udruge Lijepa Naša Hrvatska i FEE.