POVIJEST VRTIĆA

Novi vrtićki matični objekt je smješten na samom ulazu u Tribalj. S radom u navedenom objektu započinje se početkom rujna 2021. kada se napušta prvotni vrtićki objekt u sklopu zgrade osnovne škole u Triblju. U vrtiću se provodi redovni 10-satni program u dvije vrtićke i jednoj jasličkoj skupini. U pedagoškoj godini 2021./2022. objekt u Triblju broji 55 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,15h.

Jaslička skupina “Rožice” je oformljena tijekom pedagoške godine 2016./2017. temeljem izrazitog interesa roditelja. Odgajateljice u skupini su Ana Butina i Aleksandra Prijić Paladinić. Skupina obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine.

Vrtićka skupina “Črišnjice” obuhvaća djecu od tri do pet godina. Specifičnost skupine jesu svakodnevni boravci na vanjskom prostoru tj. provođenje projekta  „Vrtić u prirodi” te provođenje elemenata Montessori pedagogije. Odgajateljice u skupini su Kristina Galić i Marina Brusić.

Druga vrtićka skupina u Triblju ” Tići”obuhvaća djecu od šest godina pa do polaska u školu. Specifičnost skupine je rad na ekološkoj i sportskoj tematici. Odgajateljice skupine su Ljubica Galovec i Jasna Car.

Područni objekt Bribir je smješten u prizemlju zgrade Općine. Broji 58 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,15h. Redovni 10-satni program se provodi u jednoj jasličkoj i u dvije vrtićke skupine.

Jaslička skupina “Mravci” obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine. Odgajateljice skupine su Dragana Baričević Crnković i Jasmina Antić.

Pedagoške godine 2020./2021. s radom je započela i nova vrtićka skupina ”Frankopani” koja obuhvaća djecu od 3 do 5 godina starosti. Odgajateljice skupine su Silvija Medun Vuleta i Ana Milković.

Vrtićka skupina “Cvrčci” obuhvaća djecu od pet godina pa do polaska u školu. Specifičnost skupine je pojačana priprema djece za školu i rad na mnoštvu projekata. Odgajateljice skupine su Ana Crnić Katić i Lorena Miculinić.