POVIJEST VRTIĆA

Novi vrtićki matični objekt je smješten na samom ulazu u Tribalj. S radom u navedenom objektu započinje se početkom rujna 2021. kada se napušta prvotni vrtićki objekt u sklopu zgrade osnovne škole u Triblju. U vrtiću se provodi redovni 10-satni program u dvije vrtićke i tri jasličke skupine. U pedagoškoj godini 2023./2024. objekt u Triblju broji 78 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,30h.

Jaslička skupina “Rožice” je oformljena tijekom pedagoške godine 2016./2017. temeljem izrazitog interesa roditelja. Skupina obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine. Zbog povećanog interesa roditelja pedagoška godina 2022./2023. započinje s još jednom jasličkom skupinom ”Tići” (prenamjena programa), koja također obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine. Temeljem potpisanog sporazuma o sufinanciranju boravka djece u vrtiću između Grada Crikvenice i Vinodolske općine početkom pedagoške godine 2023./2024. otvara se nova jaslička skupina ”Ribice” popunjena pretežito djecom sa područja Grada Crikvenice. Naglasak u radu ovih skupina je na razvoju samostalnosti te govornom razvoju.

Vrtićke skupine “Črišnjice” i ”Bobice” obuhvaćaju djecu u dobi od tri godine do polaska u školu. Specifičnost skupina jesu svakodnevni boravci na vanjskom prostoru tj. provođenje projekta „Vrtić u prirodi” te rad na pripremi za polazak u školu.

Područni objekt Bribir je smješten u prizemlju zgrade Općine. Broji 56 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,30h. Redovni 10-satni program se provodi u jednoj jasličkoj i u dvije vrtićke skupine. Jaslička skupina “Mravci” obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine.  Pedagoške godine 2020./2021. s radom je započela i vrtićka skupina ”Frankopani” koja obuhvaća djecu od 3 do polaska u školu, kao i od prije postojeća vrtićka skupina “Cvrčci”. Specifičnost skupina je pojačana priprema djece za školu te rad na ekološkim temama.