POVIJEST VRTIĆA

Povijest Vrtića

Naši polaznici su djeca sa područja četiri frankopanska gradića Vinodola: Drivenika, Triblja, Grižana i Bribira. Najmlađi s ponosom uče i čuvaju svoju tradiciju u govoru, glazbi i običajima. Spajajući prošlost i sadašnjost u budućnost pronose neuništivi duh Vinodolaca. Četiri brijega u Vinodolu sa četiri frankopanska grada svjedoče o slavnoj prošlosti ovoga kraja.

Tridesetgodišnja povijest predškolskog odgoja u Triblju, sa periodima otvaranja i zatvaranja vrtića, obogaćena je tijekom 2006/ 07. godine preuređenjem dijela zgrade Osnovne škole Jurja Klovića za potrebe predškolskog odgoja. Ustanova, čiji je osnivač i financijer Općina Vinodolska, otvorila je svoja vrata za polaznike 1.06.2007. godine.

Sam matični objekt je smješten uz park na lokaciji u centru Triblja. Iza zgrade je dječje igralište i nogometno igralište NK ”Turbina”. Provodi se redovni 10-satni program u dvije vrtićke i jednoj jasličkoj skupini. U pedagoškoj godini 2018./2019. objekt u Triblju broji 45 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,15h.

Jaslička skupina ”Rožice” je oformljena tijekom pedagoške godine 2016./2017. temeljem izrazitog interesa roditelja. Odgajateljice u skupini su Ana Butina i Ljubica Galovec (zamjena Ana Crnić). Skupina obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine.

Vrtićka skupina ”Črišnjice” obuhvaća djecu od tri godine pa do polaska u školu. Specifičnost skupine jesu svakodnevni boravci na vanjskom prostoru tj. provođenje projekta  „Vrtić u prirodi“. Odgajateljice u skupini su Danica Miočić-Zoričić (zamjena Lorena Miculinić) i Marina Brusić.

Druga vrtićka skupina ” Tići” također obuhvaća djecu od tri godine pa do polaska u školu. Specifičnost skupine je pojačana priprema djece za školu , rad na mnoštvu projekata, naročito ekološke tematike i sudjelovanje u gotovo svim događanjima u mjestu. Odgajateljice skupine su Aleksandra Prijić Paladinić i Jasna Car.

Područni objekt Bribir je smješten u prostorijama OŠ Josipa Pančića. Broji 38 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,15h. Redovni 10-satni program se provodi u jednoj jasličkoj i u jednoj vrtićkoj skupini.

Jaslička skupina ”Mravci” obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine. Odgajateljice skupine su Ana Milković i Silvija Medun Vuleta.

Vrtićka skupina ”Cvrčci” obuhvaća djecu od tri godine pa do polaska u školi. Specifičnost skupine je pojačana priprema djece za školu i rad na mnoštvu projekata. Odgajateljice skupine su Dragana Baričević Crnković i Jasmina Antić.

Tijekom pedagoške godine 2016./2017. uprava vrtića i kuhinja uselili su u nove prostore u područnom objektu u Driveniku. Tamo se osim ureda ravnateljice, pedagoginje i zdravstvene voditelje, nalazi centralna kuhinja iz koje se hrana svaki dan doprema u objekte Tribalj i Bribir. U Driveniku se još nalazi zbornica, pedagoški kabinet i arhiva.