Cvrčak i mrav POVIJEST VRTIĆA

POVIJEST VRTIĆA

Novi vrtićki matični objekt je smješten na samom ulazu u Tribalj. S radom u navedenom objektu započinje se početkom rujna 2021. kada se napušta prvotni vrtićki objekt u sklopu zgrade osnovne škole u Triblju. U vrtiću se provodi redovni 10-satni program u dvije vrtićke i dvije jasličke skupini. U pedagoškoj godini 2022./2023. objekt u Triblju broji 59 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,15h.

Jaslička skupina “Rožice” je oformljena tijekom pedagoške godine 2016./2017. temeljem izrazitog interesa roditelja. Skupina obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine. Zbog povećanog interesa roditelja pedagoška godina 2022./2023. započinje s još jednom jasličkom skupinom ”Tići” (prenamjena programa), koja također obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine. Naglasak u radu ove dvije skupine je na razvoju samostalnosti te govornom razvoju.

Vrtićke skupine “Črišnjice” i ”Bobice” obuhvaćaju djecu u dobi od tri godine do polaska u školu. Specifičnost skupina jesu svakodnevni boravci na vanjskom prostoru tj. provođenje projekta  „Vrtić u prirodi” te provođenje elemenata Montessori pedagogije, naročito u radu s djecom s posebnim potrebama.

Područni objekt Bribir je smješten u prizemlju zgrade Općine. Broji 50 djece. Radno vrijeme objekta je od 6,15h-16,15h. Redovni 10-satni program se provodi u jednoj jasličkoj i u dvije vrtićke skupine. Jaslička skupina “Mravci” obuhvaća djecu u dobi od jedne do tri godine.  Pedagoške godine 2020./2021. s radom je započela i vrtićka skupina ”Frankopani” koja obuhvaća djecu od 3 do 6 godina. Vrtićka skupina “Cvrčci” obuhvaća djecu od pet godina pa do polaska u školu. Specifičnost skupine je pojačana priprema djece za školu.