EKONOMSKA CIJENA PROGRAMA

EKONOMSKA CIJENA I OLAKŠICE VRTIĆKIH PROGRAMA OD 01.01.2023.

ProgramEkonomska cijenaUčešće roditeljaUčešće roditelja u ekon. cijeni
Jaslički program565,35 eur126,10 eur22,30%
Vrtićki program353,34 eur104,85 eur30,00 %

Olakšice roditeljima za redovne programe:

  • 100% u slučaju da je objekt u koji je dijete upisano privremeno zatvoren ili se program ne ostvaruje zbog privremeno zatvorenog objekta
  • 100% za treće i svako daljnje dijete u obitelji – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ostale djece u obitelji
  • 50% za dijete roditelja HRVI – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
  • 50% za ljetni ispis – srpanj i kolovoz, utvrđuje Vrtić na temelju upitnika 30% za izostanak djeteta zbog bolovanja djeteta – duže od 20 radnih dana, prilaže se ispričnica pedijatra
  • 50 % za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje o smještaju u udomiteljsku obitelj
  • 30% za izostanak djeteta zbog korištenja godišnjeg odmora – duže od 20 radnih dana, prilaže se odluka ili potvrda poslodavca
  • 30% za zimski ispis – od kraja prosinca do sredine siječnja, utvrđuje Vrtić na temelju upitnika
  • 25% za drugo dijete istog roditelja – kada istovremeno borave u Vrtiću, utvrđuje se prema evidenciji djece
  • 25% za dijete samohranog roditelja

Odluka o mjerilima financiranja i olakšicama