Menu

Vrtić Po Mjeri Djece I Roditelja - Popodnevni Rad

Projekt ”Vrtić po mjeri djece i roditelja” prijavljen je u sklopu poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji je cilj usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih odgojno-obrazovnih programa. Partner u ovom projektu je naš osnivač Vinodolska općina. Financijska vrijednost projekta iznosi 4.235.489,49 kuna. Projekt je trenutno u završnoj fazi procjene kvalitete, a potpisivanje ugovora o financiranju sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku očekuje se do kraja kalendarske 2018. godine. U skladu s tim, vrtić bi sa radom poslijepodnevne smjene započeo početkom 2019. godine.

Ovim projektom planira se produljenje radnog vremena odgojno-obrazovnih skupina do 21 sat. Od siječnja do ožujka 2018.g. anketnim upitnicima ispitao se interes roditelja o potrebama za popodnevnim radom vrtića putem kojih je 47% roditelja iskazalo interes. Potreba za popodnevnim radom vrtića u objektu u Bribiru je 55%,dok u objektu u Triblju iznosi 39%. Ovim projektom organizirati će se poslijepodnevni rad vrtića s radnim vremenom od 11-21.00h kako bi se roditeljima omogućilo zbrinjavanje djece sukladno njihovim potrebama čime se pozitivno doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza,što je i sa demografskog gledišta važno zbog utjecaja na fertilitet i fertilitetne intencije.Također zadovoljenjem potreba obitelji stvoriti će se preduvjeti za njihov ostanak u Općini.

Projektom će se oformiti po jedna skupina za poslijepodnevni rad u svakom objektu vrtića i jedna jaslička skupina u Bribiru. Kroz projekt će se zaposliti 6 odgajatelja/ica i 1 dodatni odgajatelj/ica za rad s djecom s teškoćama u razvoju,2 spremačice na 0,50 radnog vremena i 2 pomoćne kuharice na 0,50 radnog vremena, voditelj projekta te 1 logoped, jer po procjeni vrtićkih službi 25% djece ima govorne poteškoće.

Projektom će se kroz zapošljavanje djelatnika i opremanjem prostora vrtića stvoriti osnovni preduvjeti uvođenja poslijepodnevnog programa čime će se povećati usklađenost poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenih u programe ranog i predškolskog obrazovanja. Također, stručni kadrovi vrtića će se osposobiti i educirati kroz razne programe što će doprinijeti kvaliteti postojećih i novih vrtićkih programa.