VRTIĆ PO MJERI DJECE I RODITELJA – POPODNEVNI RAD

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“, Tribalj 19, 51 243 Tribalj

Partner: Vinodolska općina, Bribir 34, 51253 Bribir

Projekt provode Korisnik: Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“ i Partner: Vinodolska općina

Ukupna vrijednost projekta: 4.235.489,49 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.235.489,49 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 4.235.489,49 kuna. Projekt traje od  15. siječnja 2019. do 15. srpnja 2021. godine.

Projekt ”Vrtić po mjeri djece i roditelja” prijavljen u sklopu poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji je cilj usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih odgojno-obrazovnih programa, zaživio je u Dječjem vrtiću ”Cvrčak i mrav” u siječnju 2019. godine. Svečano potpisivanje ugovora sa  Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije bilo je 15.01.2019. u Zadru. Partner u ovom projektu je naš osnivač Vinodolska općina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 4.235.489,49 kuna. Projekt traje od  15. siječnja 2019. do 15. srpnja 2021. godine.

Od siječnja do ožujka 2018.g. anketnim upitnicima ispitao se interes roditelja o potrebama za popodnevnim radom vrtića putem kojih je 47% roditelja iskazalo interes. Potreba za popodnevnim radom vrtića u objektu u Bribiru je 55%,dok u objektu u Triblju iznosi 39%.

Ovim projektom produžava se radno vrijeme odgojno-obrazovnih skupina do 21 sat kako bi se roditeljima omogućilo zbrinjavanje djece sukladno njihovim potrebama čime se pozitivno doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza, što je i sa demografskog gledišta važno zbog utjecaja na fertilitet i fertilitetne intencije. Također zadovoljenjem potreba obitelji stvoriti će se preduvjeti za njihov ostanak u Općini.

Ciljevi projekta

Projektom su se kroz zapošljavanje djelatnika i opremanjem prostora vrtića stvorili osnovni preduvjeti uvođenja poslijepodnevnog programa čime će se povećati usklađenost poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenih u programe ranog i predškolskog obrazovanja. Također, stručni kadrovi vrtića će se osposobiti i educirati kroz razne programe što će doprinijeti kvaliteti postojećih i novih vrtićkih programa.

Rezultati projekta

Projektom se oformila po jedna vrtićka skupina za poslijepodnevni rad u oba objekta i jedna jaslička skupina u Bribiru. Kroz projekt se zaposlilo 9 odgajateljica i 1 dodatna odgajateljica za rad s djecom s teškoćama u razvoju, 1 psiholog, 2 spremačice/pomoćne kuharice te voditelj projekta. Kroz projekt se realiziralo educiranje i osposobljavanje stručnog kadra vrtića kroz razne programe (podrška roditeljstvu, Montessori program, komunikacijske vještine, načini rada s djecom s teškoćama u razvoju…) .  Obnovio se pedagoški kabinet nabavkom stručne literature, nabavljena je  nova informatička i didaktička oprema te su se opremile sobe dnevnog boravka i kuhinja.

Promidžba i vidljivost unutar projekta realizirali su se kroz tiskanje i distribuiranje brošura, promidžbenog materijala, brojne objave u tisku i na internetskoj stranici, održavanje Okruglog stola i sl.

Za upravljanje i administriranje projekta, voditeljica projekta osiguravala je provedbu svih aktivnosti unutar zadanog razdoblja i Proračuna projekta te koordinirala aktivnosti sa Partnerom.

Za sve dodatne informacije o izvorima financiranja projekta posjetite www.strukturnifondovi.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 4.235.489,49 kn.

Sadržaj je isključivo odgovornost Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“.