VRTIĆ PO MJERI DJECE I RODITELJA – POPODNEVNI RAD

Vrtić Po Mjeri Djece I Roditelja - Popodnevni Rad

Projekt ”Vrtić po mjeri djece i roditelja” prijavljen u sklopu poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji je cilj usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih odgojno-obrazovnih programa, zaživio je u Dječjem vrtiću ”Cvrčak i mrav” u siječnju 2019. godine. Svečano potpisivanje ugovora sa  Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije bilo je 15.01.2019. u Zadru. Partner u ovom projektu je naš osnivač Vinodolska općina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih fondova u iznosu od 4.235.489,49 kuna. Projekt traje od siječnja 2019. do srpnja 2021. godine.

Od siječnja do ožujka 2018.g. anketnim upitnicima ispitao se interes roditelja o potrebama za popodnevnim radom vrtića putem kojih je 47% roditelja iskazalo interes. Potreba za popodnevnim radom vrtića u objektu u Bribiru je 55%,dok u objektu u Triblju iznosi 39%.

Ovim projektom produžava se radno vrijeme odgojno-obrazovnih skupina do 21 sat kako bi se roditeljima omogućilo zbrinjavanje djece sukladno njihovim potrebama čime se pozitivno doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza, što je i sa demografskog gledišta važno zbog utjecaja na fertilitet i fertilitetne intencije. Također zadovoljenjem potreba obitelji stvoriti će se preduvjeti za njihov ostanak u Općini.

Projektom se oformila po jedna skupina za poslijepodnevni rad u svakom objektu vrtića i jedna jaslička skupina u Bribiru. Kroz projekt se zaposlilo 6 odgajatelja/ica i 1 dodatni odgajatelj/ica za rad s djecom s teškoćama u razvoju,2 spremačice na 0,50 radnog vremena i 2 pomoćne kuharice na 0,50 radnog vremena te voditelj projekta.

Projektom su se kroz zapošljavanje djelatnika i opremanjem prostora vrtića stvorili osnovni preduvjeti uvođenja poslijepodnevnog programa čime će se povećati usklađenost poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenih u programe ranog i predškolskog obrazovanja. Također, stručni kadrovi vrtića će se osposobiti i educirati kroz razne programe što će doprinijeti kvaliteti postojećih i novih vrtićkih programa.

Za sve informacije o provođenju projekta svi zainteresirani mogu se obratiti voditeljici projekta Sandri Dugonjić i ravnateljici Dajani Jerčinović na telefon 051/606-329 ili putem maila na adresu vrticcvrcakimrav@gmail.com.

Također, za sve dodatne informacije o izvorima financiranja projekta posjetite www.strukturnifondovi.hr.