POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

U svim zemljama članicama Europske Unije pa tako i u Hrvatskoj od 25.5.2018. na snazi je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka.

Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Također, Općom uredbom se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će imati za posljedicu jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji.
Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se nove i pojednostavljuju se neke već postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka.

Detaljnije o Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka.

U nastavku možete pronaći dokumente Dječjeg vrtića ”Cvrčak i mrav” vezano uz zaštitu osobnih podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka našeg vrtića je Iva Baldo Karlić.  Upite vezane uz prikupljanje, obradu, korištenje osobnih podataka te ostvarivanje prava ispitanika možete podnijeti pismeno na adresu vrtića. Zahtjev za pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka možete pronaći u nastavku.