SKUPINE

Skupine

Objekt Bribir:

  • Jaslička skupina MRAVCI – odgajateljice: Ana Milković, Silvija Medun Vuleta, Kristina Galić, Božena Pobor
  • Vrtićka skupina CVRČCI – odgajateljice: Dragana Baričević Crnković , Jasmina Antić, Lorena Miculinić, Ana Crnić, Paula Balas

Objekt Tribalj:

  • Jaslička skupina ROŽICE – odgajateljice: Ana Butina i Ljubica Galovec 
  • Vrtićka skupina ČRIŠNJICE – odgajateljice: Marina Brusić , Danica Miočić Zoričić, Karla Tomaš
  • Vrtićka skupina TIĆI – odgajateljice: Aleksandra Prijić Paladinić Jasna Car, Magdalena Vranić