SKUPINE

Skupine

OBJEKT BRIBIR:

Jaslička skupina MRAVCI – odgajateljice: Ana Milković, Silvija Medun Vuleta,  Božena Pobor
Mlađa vrtićka skupina FRANKOPANI – odgajateljice:  Ana Crnić, Sandra Polić Živković, Lorena Miculinić
Starija vrtićka skupina CVRČCI – odgajateljice: Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić, Paula Balas
 
OBJEKT TRIBALJ:

Jaslička skupina ROŽICE – odgajateljice: Ana Butina, Aleksandra Prijić Paladinić
Vrtićka skupina ČRIŠNJICE – odgajateljice: Kristina Galić, Marina Brusić, Karla Tomaš
Vrtićka skupina TIĆI – odgajateljice: Jasna Car, Ljubica Galovec, Magdalena Vranić