Menu

SKUPINE

Skupine

Objekt Bribir:

Jaslička skupina MRAVCI – odgajateljice: Ana Milković i Silvija Medun Vuleta

Vrtićka skupina CVRČCI – odgajateljice: Dragana Baričević Crnković i Jasmina Antić

Objekt Tribalj:

Jaslička skupina ROŽICE – odgajateljice: Ana Butina i Ljubica Galovec (zamjena: Ana Crnić)

Vrtićka skupina ČRIŠNJICE – odgajateljice: Marina Brusić i Danica Miočić Zoričić (zamjena: Lorena Miculinić)

Vrtićka skupina TIĆI – odgajateljice: Aleksandra Prijić Paladinić i Jasna Car