SKUPINE

OBJEKT BRIBIR:

Jaslička skupina MRAVCI – odgajateljice: Dragana Baričević Crnković, Jasmina Antić

Mlađa vrtićka skupina FRANKOPANI – odgajateljice:  Silvija Medun Vuleta, Ana Milković

Starija vrtićka skupina CVRČCI – odgajateljice: Ana Crnić Katić, Lorena Miculinić

OBJEKT TRIBALJ:

Jaslička skupina ROŽICE – odgajateljice: Ana Butina, Aleksandra Prijić Paladinić

Vrtićka skupina ČRIŠNJICE – odgajateljice: Kristina Bosco, Paula Balas

Vrtićka skupina TIĆI – odgajateljice: Jasna Car, Ljubica Galovec

Vrtićka skupina BOBICE – odgajateljice: Marina Brusić, Magdalena Vranić