OD IDEJE DO OSTVARENJA

Dječji vrtići “Radost” Crikvenica, “Cvrčak i mrav” Tribalj i “Fijolica” Novi Vinodolski već osmu godinu za redom provode u Hrvatskoj jedinstveni program zajedničkog stručnog usavršavanja. Cilj nam je omogućiti našim odgojno-obrazovnim i drugim djelatnicima što kvalitetnije stručno usavršavanje dovođenjem relevantnih predavača na naše područje, poticanje naših praktičara na dijeljenje i prezentiranje svojih znanja, vještina i iskustava. Time dijelimo i naše vanjske i unutrašnje resurse, ali i sve troškove koji nastanu tijekom izvođenja tog programa. Uz zajednički program kojeg planiramo za svaku pedagošku godinu posebno, planiramo i zajedničke projekte. 

Naš najnoviji projekt pokrenut tijekom pedagoške godine 2017./2018. pod nazivom “Od ideje do ostvarenja” potaknut je spoznajom da se osnovne poduzetničke kompetencije kod čovjeka mogu prepoznati od najranijih dana njegovog života. Kada ih uspijemo prepoznati, postavljamo sljedeće pitanje: što ćemo učiniti sa tom spoznajom, kako omogućiti djetetu da razvije svoje potencijale? Stoga je primarni cilj ovog projekta razvoj inicijativnosti, kreativnosti i poduzetnosti kod djece što podrazumijeva sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim aktivnostima i projektima koji su jedan od oblika prirodnog, integriranog učenja djece. Istraživanja pokazuju da su uspješni poduzetnici odrastali u uvjetima u kojima im je bilo omogućeno baviti se stvarima koje vole, preuzimat odgovornost, gdje im je pružena mogućnost mijenjanja stvari, odnosno gdje su odgajatelji, učitelji i roditelji razvijali osobine koje im omogućuju uspjeh u poslovanju i brže prilagođavanje društvenim i gospodarskim promjenama. Drugi cilj je osposobiti odgajatelje kako prepoznati takve “iskre” u očima djece, kako bi ih bili u mogućnosti poduprijeti, osnažiti i motivirati na tom ranom istraživačkom putu. Kroz projekt su organizirane edukacije za odgajatelje, kako bi ih se osnažilo za prepoznavanje i poticanje kompetencija poduzetnosti i inicijativnosti kod djece predškolske dobi i razvoj različitih projekata. Projektno učenje je jedan od najprirodnijih načina djece. Kroz rad na projektima potiče se razvoj kritičkog mišljenja, suradnja među djecom, samostalno dolaženje do zaključaka, kreativnost i inovativna, drugačija rješenja. Upravo to su osnovne sastavnice poduzetništva. Uloga odgajatelja je prepoznavanje i podržavanje interesa djece, planiranje materijala, posjeta, susreta sa relevantnim poslovnim subjektima te prezentacija postignutoga roditeljima, lokalnoj i akademskoj zajednici. Odgajatelji biraju teme kojima će se baviti u svojoj skupini temeljem interesa djece. Edukacija odgajatelja se provodi kontinuirano tijekom trajanja projekta. Provela su se istraživanja “Samoprocjena poduzetničkih kompetencija odgajatelja” i “Stavovi odgajatelja prema poduzetništvu u ranoj dobi”.

Treći cilj projekta je povezati odrasle i djecu te pokrenuti novu priču iz koje djeca uče od odraslih i obratno. U sklopu toga planirana je organizacija Poduzetničkih dana koji bi se održavali u mjesecu svibnju svake godine na lokaciji jedne od naših tri samouprava. Prošlogodišnje Poduzetničke dane tematski smo povezali sa znanosti i nose naziv “Znanost i poduzetništvo”. Održali su se u Crikvenici 10. i 11. svibnja 2018. godine, a ovogodišnji Poduzetnički dani održat će se u Novom Vinodolskom krajem travnja 2019.godine.

Aktivnosti i rezultati projekta biti će dostupni na web stranicama tijekom trajanja projekta. Stručni djelatnici će provedene potprojekte prezentirati na raznim stručnim skupovima i konferencijama. Organizirati će se stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike Primorsko goranske i Istarske županije. Ostvareni projekti u radu s djecom biti će prikazani u knjizi “Od ideje do ostvarenja – inovativnost, kreativnost i poduzetnost u ranoj dobi”.