PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informaciji se ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Poslove službenika za informiranje obavlja pedagoginja Iva Baldo Karlić. Zahtjev se može uputiti osobno u prostorijama vrtića, na broj telefona 051/332-488, na e-mail vrticcvrcakimrav@gmail.com ili poštom na adresu Tribalj 2a, 51243 Tribalj. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

OBRASCI: