MAŠKARE U VRTIĆU


Categories :

Tijekom veljače u vrtiću je bilo veoma veselo, jer su  vrtićem zavladale maškare. Jednom tjedno su se održavale maškarane igre i zabave na kojima su se djeca častila fritulama i krafnama. Sudjelovali smo na karnevalima u Crikvenici, Rijeci i Grižanama sa maskom vinodolskih paučića. Tradicionalno su nas posjetili Bribirska parada i kumpanija Zbrda zdola. Zajedno sa djecom iz tribaljske škole formirali smo povorku kroz Tribalj te posjetili Hidroelektranu Vinodol. Raduje nas što smo bili sudionici brojnih maškaranih događanja te na taj način dali svoj prilog očuvanju tradicije maškaranja u našem kraju.