OBAVIJEST O UPISIMA I RE-UPISIMA

Categories :

Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića za djecu koja već pohađaju vrtić za narednu pedagošku godinu 2023./2024. moći će se podnijeti u periodu od 03. do 07.04.2023. putem poveznice koja će se pravovremeno dostaviti roditeljima. Roditelji djece u dobi pred polazak u školu ne podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića, osim u slučaju odgode polaska u školu.

Upisi nove djece u vrtić u pedagošku godinu 2023./2024. provodit će se od 06. do 14.04.2023. putem aplikacije e-Upisi. Aplikacija je dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti. Stoga roditelji koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima trebaju, ukoliko već nisu, aktivirati uslugu e-Građani te izvršiti provjeru svojih podataka i podataka o djetetu, budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji, odnosno matičnom uredu, MUP-u i HZMO-u. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko roditelji ne raspolažu računalnom opremom potrebnom za upis, moći će se obratiti administratoru vrtića te zajedno sa njim unesti potrebne podatke u aplikaciju e-Upisa.

Administrator e-Upisa za Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” je pedagoginja Iva Baldo Karlić (kontakt broj: 0992420704). Administrator je dostupan svaki radni dan u periodu od 8 do 14 sati.

U periodu od 16. travnja do 1. svibnja 2023.  predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva te će 2. svibnja 2023. godine biti objavljeni rezultati upisa. U navedenim periodima roditelji će putem aplikacije e-Građani imati uvid u status predanog zahtjeva.

Sve informacije o upisima roditelji mogu saznati na: https://www.dv-cvrcakimrav.hr/upisi/