Rezultati upisa

Categories :

Na temelju članaka 1a, 20. i 35.stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09.), članka 9. Pravilnika o upisima u Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” i odluke Upravnog vijeća sa 24. sjednice održane dana 24.5.2021., ravnateljica Dajana Jerčinović donosi SKUPNO RJEŠENJE O UPISU DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA ” CVRČAK I MRAV” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.