TRADICIONALNA AKCIJA POŠUMLJAVANJA


Categories :

U petak 21.04.2023. djeca u dobi pred polazak u školu iz oba vrtićka objekta uključila su se u tradicionalnu akciju pošumljavanja brda sveta Barbara kod Bribira. Akciju je vrtić započeo još 2014. godine te se od tada svake godine posadi tristotinjak sadnica crnog bora. Sadnice osiguravaju Hrvatske šume – ispostava Crikvenica. U akciju su se uključili djelatnici Hrvatskih šuma, djelatnici vrtića te nekolicina roditelja. Djeca su promotrila već narasle boriće koje su prethodnih godina posadili njihovi vršnjaci te sa zadovoljstvom posadila svoje.