SA RADOM POČELA SKUPINA BOBICE

Categories :

Dana 17.siječnja 2022. sa radom je počela odgojno-obrazovna skupina Bobice u matičnom objektu u Triblju. Bobice su skupina vrtićkog programa koja obuhvaća djecu u dobi od 3 do 6 godina. Razlog otvaranja nove skupine je želja da se upisanoj djeci pruži veća kvaliteta rada rasterećivanjem postojećih skupina. U objektu sada djeluju tri vrtićke skupine sa po 14 djece, čime u potpunosti zadovoljavamo Državni pedagoški standard. Jedna skupina obuhvaća djecu u dobi pred polazak u školu (Tići), dok su Črišnjice i Bobice mješovite skupine. Ovim potezom također je omogućen češći individualni rad sa svom djecom.