UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE

Categories :

Pozivaju se djeca u dobi pred polazak u školu rođena između 01.04.2016. i 31.03.2017. godine, a nisu upisana u vrtić, da pristupe upisima u integrirani program predškole koji će se početi održavati 16.01.2023. godine. Integrirani program predškole će se provoditi svakodnevno u trajanju od 2,5 sata zaključno do kraja svibnja. 

Upisi u integrirani program predškole se provode od 12. do 20. prosinca 2022. Za upis je potrebno ispuniti formular u prilogu te mu priložiti presliku djetetovog rodnog lista i potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu. Upisna dokumentacija se može dostaviti skenirana na mail adresu roditelji.cvrcakimrav@gmail.com ili osobno pedagoginji na adresu Tribalj 2a, Tribalj radnim danom u periodu između 8 i 13 sati. Po završetku upisnog postupka pedagog će osobno kontaktirati roditelje radi daljnjih dogovora.