OBAVIJEST O UPISIMA I RE-UPISIMA

Categories :

Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića za djecu koja već pohađaju vrtić za narednu pedagošku godinu 2022./2023. moći će se podnijeti u periodu od 19. do 22.04.2022. putem poveznice koja će se pravovremeno dostaviti roditeljima. Roditelji djece u dobi pred polazak u školu ne podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića, osim u slučaju odgode polaska u školu.

Upisi nove djece u vrtić u pedagošku godinu 2022./2023. provodit će se putem aplikacije e-Upisi Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti, čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku. Stoga roditelji koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima trebaju, ukoliko već nisu, aktivirati uslugu e-Građani te izvršiti provjeru svojih podataka i podataka o djetetu, budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji, odnosno matičnom uredu, MUP-u i HZMO-u. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko roditelji ne raspolažu računalnom opremom potrebnom za upis, moći će se obratiti administratoru vrtića te zajedno sa njim unesti potrebne podatke u aplikaciju e-Upisa.

Administrator e-Upisa za Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” je pedagoginja Iva Baldo Karlić (kontakt broj: 0992420704).