OBAVIJEST O UPISIMA U PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Categories :

Upisi u jasličke i vrtićke programe za oba vrtićka objekta provode se od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine (do 12:00 sati). Zahtjev za upis se provodi putem web aplikacije e-Upisi koja je dio portala e-Građani. Za korištenje web aplikacije potrebni su pristup internetu i korisnički podaci za pristupanje portalu e-Građani. Zahtjev za upis predaje jedan od roditelja. Dokumenti koji se ne mogu povući iz sustava e-Građani, roditelj može učitati u aplikaciji. Od 12. do 25. travnja 2024. godine je predviđena obrada i evaluacija zahtjeva. Nepotpuni zahtjev će se vratiti podnositelju na dopunu te ga nakon dopune riješiti. Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni 29. travnja 2024. dok će konačni rezultat upisa biti objavljeni po završetku žalbenog postupka na web stranici vrtića, a sadržavat će jedinstvenu šifru zahtjeva i broj bodova.

Upisni rokovi su zadani i ne mogu se mijenjati. Predaja zahtjeva nakon isteka upisnog roka nije moguća. Upisi nakon redovitog upisnog roka se provode samo kada ima slobodnih mjesta u terminu koji određuje administrator web aplikacije e-Upisi.

S obzirom na navedeni upisni rok, podnošenje zahtjeva za nastavak korištenja usluga vrtića već upisane djece odvijat će se u periodu od 15. do 21. ožujka elektroničkim putem.