POSJET SVETOG NIKOLE


Categories :

I ove nas je godine posjetio sveti Nikola, jer su dječica bila jako dobra. Sveti Nikola posjetio je Bribir u utorak 05.prosinca, a Tribalj u srijedu 06.prosinca. Oba puta došao je bez šiba i bez krampusa, samo s punom vrećom poklona. Nakon što je pozdravio djecu i roditelje, sjeo je i saslušao pjesme koje su mu djeca pripremila. Po prigodnom programu, uslijedila je podjela darova. Domovi kulture bili su ispunjeni smijehom i veseljem. Djeca su zaželjela da ih sveti Nikola i sljedeće godine posjeti.