UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE

Categories :

U periodu od 11. do 15. prosinca 2023. u Dječjem vrtiću Cvrčak i mrav provodit će se upisi u program predškole. Upisima pristupaju djeca koja su rođena su u periodu od 1.04.2017. do 31.03. 2018. u, a NISU polaznici vrtića. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, sva djeca rođena u okviru navedenih godišta su obvezni polaznici programa predškole.

Program predškole će se održati u trajanju od 250 sati od sredine siječnja do kraja svibnja 2024. u našim vrtićima Tribalj i Bribir.

Dokumenti potrebni za upis su ispunjen zahtjev za upis djeteta u program predškole (u prilogu), liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta te preslika djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenata).

Dokumente je potrebno dostaviti osobno na adresu Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav”, Tribalj 2a, 51243 Tribalj. Za sve informacije možete se obratiti na tel. 0992420704 ili radnim danom od 8 – 14 sati na adresi Tribalj 2a, Tribalj.