Obilježen Dječji tjedan


Categories :

U periodu od 3. do 7. listopada obilježava se Dječji tjedan pod motom ”Ljubav djeci prije svega”. Naš se vrtić uključio u obilježavanje brojnim aktivnostima. Djeca u jaslicama su imala organizirane aktivnosti: zdravi dan, vrtić u prirodi, sportski dan, voli i misli na prirodu. Vrtićka djeca su učila o dječjim pravima, slagala puzzle zajedništva, boravili u prirodi uz provedbu akcije čišćenja okoliša, organizirali  sportski dan, izrađivali plakate vezane uz tematiku dječjih prava.. Sve aktivnosti popraćene su glazbenim, likovnim i tjelesnim aktivnostima. U obilježavanje u vrtićkim skupinama u objektu Bribir se uključila i mama Estera Grgurić Stipeč koja je za djecu organizirala ples zumbu.