RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Categories :

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu  za pedagošku godinu 2022./2023. će se održati u ponedjeljak 29.08.2022. s početkom u 17 sati u dvorani novog vrtića u Triblju.
Voditeljice roditeljskog sastanka biti će pedagoginja Iva Baldo Karlić te zdravstvena voditeljica Paula Banušić.

Na roditeljskom sastanku roditelji će biti upoznati sa funkcioniranjem vrtića, međusobnim pravima i obvezama, procesu adaptacije te ostalim korisnim informacijama. Također će roditelji saznati datum adaptacije, odnosno polaska  djeteta u vrtić.

Ukoliko će neki od roditelja biti spriječen prisustvovati roditeljskom sastanku potrebno je o tome obavijestiti pedagoginju u tjednu 22.-26.8. na telefon 0992420704 kako bi se dogovorili  daljnji koraci.